KARTOQRAFİYA VƏ POLİQRAFİYA 
XİDMƏTLƏRİ:
Turist xəritələrinin, buklet
və buraşurların, albom
və jurnalların müxtəlif
fomatlarda hazırlanması
və çapı
Hər növ poliqrafiya
məsullarının (600x700mm
formatdan 1430x1145mm
formatadək) ofset çapı
PİLOTSUZ UÇUŞ APARATLARI İLƏ 
XİDMƏTLƏR:
Bina və qurguların
3 ölçülü(3D)
rəqəmsal modelin
yaradılması
Ərazinin havadan
relyef modelinin
ortofotoplanların,
foto və video
çəkilişlərin hazırlanması
GEODEZİYA VƏ TOPOQRAFİYA 
XİDMƏTLƏRİ:
Bütün miqyaslarda
topoqrafik planlama
işləri
Bütün növ yüksək
dəqiqlikli geodeziya
işləri
(+994 55) 861 64 19
(+994 12) 562 88 35
(+994 55) 861 64 19
(+994 12) 562 88 35;
Atatürk prospekti, 224
[email protected]
Geodeziya Kartoqrafiya MMC
"GEODEZİYA VƏ KARTOQRAFİYA" MMC